Hívjon minket: +361 7949818

Munkáltatói lakáshitel támogatás

Munkáltatói lakáshitel támogatás

Megszületett végre az összes jogszabály, ami a munkáltatók adómentes lakáshitel támogatását szabályozza. Sok megkötés van, de vegyük sorba a lehetőségeket és a buktatókat. A feltételeket a munkáltató vizsgálja és neki kell a jogszerűséget megállapítania.

Kinek adómentes?

 • A munkavállalónak adómentes. Első és legfontosabb, hogy az SZJA törvény (1. számú melléklet 2.7 pont) munkavállalókról szól. Ki is a munkavállaló? A munkáltatóval munkaviszonyban álló magánszemély. Így a tagsági jogviszonyban állók eleve kiesnek.

Adómentes támogatás feltételei:

 • A támogatást lakáscélú felhasználáshoz lehet csak adni. Mit is jelent ez? Belföldi lakás, vagy földhasználati jog megvétele, építés, bővítés (legalább 1 szobával) és korszerűsítés. Ide tartozik az akadálymentesítés is.
 • a munkavállaló bármilyen kicsi arányban is tulajdonosa, vagy haszonélvezője az ingatlannak. Ez abban az esetben is igaz, ha ezzel a támogatással jut a munkavállaló tulajdonba. Tehát ezzel a támogatással “vásárolja meg” a tulajdoni hányadát.
 • a támogatást a hitelintézetnek, vagy a kincstárnak kell utalni. Nem pedig a dolgozó kezébe adni készpénzben.
 • a támogatás folyósításának évét követő május 31-ig, építés, bővítés és korszerűsítés esetén a folyósítás évét követő második év május 31-ig a munkáltató rendelkezik az igazolásokkal. (ld lent)
 • támogatásnak minősül a korábban adott munkáltatói hitel elengedése is.
 • az ingatlan a méltányolható lakásigény feltételeinek megfelel. Ez egy kormány rendeletben van szabályozva (12/2001. (I.31.) Kormány rendelet). Csak egy példa: Egy két gyermekes család legalább kettő és legfeljebb négy lakószobából álló ingatlanba költözik. Nyilván a luxus paloták és a kutyaól méretű ingatlanok támogatását kihagyták a lehetőségek közül.
 •  az építési vagy korszerűsítési költség 30 %-ig adható a támogatás, de ez az összeg nem lehet több 5 millió forintnál. Az összeg meghatározásánál 5 évet kell vizsgálni. Tehát a támogatás részletek összeadódnak.

Igazolás a munkáltató feladata

Mivel ez egy adómentes juttatás, fontos, hogy a feltételeket minden szempontból igazoljuk. A részletes szabályokat a 15/2014 (IV.3) NGM rendelet fektette le. A munkavállaló oldaláról is be kell szerezni igazolásokat és a bank oldaláról is. A folyósítás után, de előzetesen is elvégezhető az adómentesség jogosságának vizsgálata.

Banki igazolások

 • a banki igazolás akkor szerezhető be, ha a munkáltató a támogatás összegét átadja a hitelintézetnek. Aki a munkáltató megbízása alapján a munkavállaló hitelét folyósító bank hitelszámlájára, vagy a munkavállaló bármilyen más folyószámlájára utalta az összeget. Tehát több szűrőn megy át a pénz.
 • a dolgozónak nyilatkoznia kell  a munkáltatónak erről a számláról. Bele kell egyezzen abba, hogy a munkáltató adatot szolgáltasson az adóhivatalnak és a hitelintézetnek
 • a munkáltatónak is nyilatkoznia kell a bank vagy a kincstár felé, hogy a folyósított összeget támogatási célból adja.

Munkavállalói igazolások

 • a dolgozó nyilatkozik a szobák számáról. Ez nem olyan egyszerű, mert nem csak a darabszám a lényeg, számít a szobák területe is. Van olyan variáció, hogy egy szoba kettőnek számít. Vagy akár félnek. Ezeket egy másik blogbank majd körbejárjuk. Előfordulhat, hogy ezt a méltányolható lakásigényt a bank már vizsgálta. Ilyen esetben a bank igazolása elegendő.
 • nyilatkozni kell az együtt lakó, vagy együtt költöző családtagok számáról is. Nem elég felsorolni a fél családot, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatára is szükség van.
 • a családi létszámba beszámít a megszületendő gyermek is.
 • előfordulhat olyan eset (pl kamatmentes munkáltatói hitel folyósítása), amikor korábban a méltányolható lakásigényt már vizsgálták. Ezek a korábbi igazolások is alkalmasak a mostani igény elbírálásánál, szükségtelen az igazolásokat megismételni. A régiek elfogadhatók.
 • a lakáscélú támogatás felhasználását is igazolni kell. Ehhez alkalmas irat a vételi szerződés, vagy az építés költségvetése, számlák, szerződések, stb.

Segítség! Még sem volt jogos az adómentesnek szánt támogatás.

Ez bizony előfordulhat, hogy a folyósítás és az igazolási határidő között változnak a feltételek. Valami igazolás rosszul sül el, vagy nem készül el időben. Ezért kiderül, hogy nem állt meg a támogatás adómentessége. Ebben az esetben a folyósítást követő év május 31-n (építés esetén a folyósítást követő második év május 31-én) a támogatás 20 %-kal növelt összege munkaviszonyból származó jövedelemnek fog minősülni. Tehát munkabér szerűen le kell adózni.

Fő az óvatosság!

Igen bonyolult és sokrétű a szabályozás. Az adómentesség elbírálása sok formai szabályt ír elő. Könnyű belekavarodni a részletekbe, könnyű hibás megállapításra jutni az adómentességre vonatkozóan. Érdemes a bankot bevonni az igazolások beszerzésébe, hisz a hitelek folyósításánál elég sok adat már eleve megvan. És a legfontosabb. El kell olvasni a fent jelzett jogszabályokat. Nem egyszer, százszor. Mert ritka kellemetlen fogalmazás, alig érthető.

2 hozzászólás
 1. Nagyon jól megszerkesztett blog bejegyzés. Ez a szájt nagyon hasznos.

Vélemény, hozzászólás?